STEELONHEL

KIEROWANIE BUDOWĄ

Kierownik budowy w STEELONHEL to profesjonalista, który zadba o zrealizowanie Twojego projektu zgodnie z Twoimi oczekiwaniami

KIEROWNIK BUDOWY MUSI BYĆ PROFESJONALISTĄ

Kim jest kierownik budowy?

Kierownik budowy to bardzo ważna osoba pracująca na terenie budowy. Nadzoruje on wykonywane prace, przejmując dużą część obowiązków związanych z jej prawidłowym przebiegiem. Funkcję kierownika budowy nie może sprawować osoba pełniąca już inne role np. rolę inspektora nadzoru inwestorskiego. Należy pamiętać, że to Ty ponosisz odpowiedzialność finansową oraz prawną za budowę, dlatego zatrudnienie kierownika budowy, który dopilnuje, by wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem, jest niezbędne.

Jaką rolę pełni na budowie?

Kierownik budowy odpowiada za wiele odpowiedzialnych zadań,  wyręczając przy tym osobę odpowiedzialną prawnie za całość prac z wielu obowiązków. Co należy do obowiązków kierownika budowy?

  • Kierowanie budową zgodnie z projektami,
  • Prowadzenie dokumentacji budowlanej,
  • Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń budowy,
  • Zgłoszenie budynku do inspektora budowlanego,
  • Zdawanie raportów inwestorowi

ZADBAJ O SWOJĄ BUDOWĘ

Czy zatrudnienie kierownika budowy jest wymagane?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, na każdej budowie musi znajdować się osoba nadzorująca wszystkie wykonywane prace. Zgodnie z wymaganiami stanowisko kierownika budowy może podejmować osoba, która zdobyła odpowiednie uprawnienia do wykonywania tej pracy, posiadająca stałe, wcześniej ustalone przez inwestora wynagrodzenie.
Kadra pracowników pracujących w naszej firmie to wysoko wyspecjalizowane osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym. Decydując się na usługi firmy Steelonhel, zapewniasz sobie odpowiednie osoby, na odpowiednie stanowiska

Jak znaleźć dobrego kierownika budowy?

W praktyce znalezienie kierownika budowy nie jest czymś trudnym. W internecie znajduje się wiele, na pierwszy rzut oka, atrakcyjnych ofert. Często okazuje się, że pracownik zatrudniony na tym stanowisku nie wypełnia swoich obowiązków lub robi to w sposób nieumiejętny.
Pracownicy, jakich oferuje nasza firm Steelonhel, to wykwalifikowane osoby z dużym doświadczeniem zawodowym popartym wieloma pozytywnymi opiniami klientów.

NIEODZOWNY ELEMENT KAŻDEJ BUDOWY

Jakie są obowiązki kierownika budowy po zakończeniu prac?

Zakres obowiązków kierownika budowy jest bardzo duży. Na samym początku inwestycji pracownik ten zajmuje się sporządzaniem dokumentacji, protokołami oraz dba o zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i osobom trzecim.
W trakcie budowy kieruje on całym przedsięwzięciem, pilnując, aby przestrzegane były przepisy BHP, realizuje zalecenia wskazane przez inspektora nadzoru budowlanego, protokołuje przebieg prac. Po zakończeniu budowy ma za zadanie zgłosić inwestorowi nadzoru budynek do odbioru oraz w późniejszym czasie uczestniczy w jego odbiorze. Oświadcza pisemnie, że wywiązał się z wszelkich powierzonych mu obowiązków, a całość prac przebiegła zgodnie z planem inwestycji.